ขั้นตอนการสมัครเรียนคอร์สสอนสด/วงจรปิด

1. สอบถามรอบเรียนที่สนใจกับเจ้าหน้าที่ก่อนไปชำระค่าเรียนที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อเช็ครอบที่ยังว่างอยู่

2. นักเรียนสามารถรับ “ ใบโอนเงินค่าลงทะเบียน ” ได้ที่โรงเรียน หรือปริ้นท์/ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.supk.com (1 รหัสคอร์สต่อ1ใบ)

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยกรอก ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทยเท่านั้น) , รหัสคอร์สเรียน (ดูจากตารางเรียน), เบอร์โทรนักเรียนที่ติดต่อได้สะดวก และจำนวนเงินค่าลงทะเบียน แล้วตรวจสอบ       ข้อมูลก่อนทำการชำระเงิน โดยชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันเริ่มรับสมัครของแต่ละคอร์สนั้น ๆ
    3.1 รอบเรียนที่เต็มแล้ว นักเรียนจะไม่สามารถทำการโอนเงินได้ นักเรียนควรเตรียมรอบอื่นไว้ล่วงหน้าก่อนการสมัครเพื่อทดแทนรอบที่เต็ม
    3.2 นักเรียนสามารถแจ้งสำรองรายชื่อได้ กรณีที่มีที่นั่งว่าง หรือมีการเปิดที่นั่งเพิ่ม เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งนักเรียนกลับตามลำดับที่ได้สำรองชื่อไว้

4. หลังจากโอนค่าเรียนเรียบร้อยแล้ว 1 วัน ให้นำสลิปการโอนค่าเรียนตัวจริง (ห้ามทำหาย !!) พร้อมทั้งนำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ มาติดต่อเจ้าหน้าที่สาขาสีลม เพื่อออกบัตรนักเรียน ห้าม!! นำสลิปใบโอนเงินมายื่นวันแรกของการเปิดคอร์สนั้น ๆ เพราะจะทำให้นักเรียนเสียเวลารอคิวทำบัตรนาน ทำให้เข้าเรียนสาย และไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็ว

 

      ©2014 SupK.com / โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ ซุปเค เซ็นเตอร์ Power by C in solutions Co.,Ltd.