คอร์สส่วนตัว เตรียมอุดม

ระดับติวเข้าเตรียมอุดม เทอม 1

ลำดับบทเรียนชื่อบทเรียน (ม้วนละ 3 ชม.)

การแปรผัน 1C+

เรื่องนี้  จะทบทวนเรื่องการแปรผันแต่ไม่มีพิสูจน์เหมือนในคอร์สปกติแล้ว  เน้นสอนแนวโจทย์แปลกๆ  ที่ออกข้อสอบเข้าเตรียม-มหิดล  สอนแนวโจทย์เทคนิค  สูตรลัดครบถ้วนตรงประเด็น

เลขยกกำลัง 1D+

เรื่องนี้  จะทบทวนเรื่องเลขยกกำลัง  สูตรต่างๆ  นอกจากนั้นจะมีโจทย์ใหม่เทคนิคใหม่ๆ  สำหรับโจทย์ทุกแนวของเลขยกกำลัง  ซึ่งผสมเรื่องอื่นอีก  เช่น  สมการกำลังสอง  เป็นต้น  แต่พี่ Sup'k  มีเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายมากๆ  ทั้งสูตรลัดและยังมีเพลงช่วยจำสูตรด้วย  ครบถ้วนด้วยข้อสอบเก่าที่ Update มากมาย

เลขอียิปต์ เลขโรมัน 1C+

เรื่องนี้  จะมีการสอนเรื่องเลขอียิปต์ เลขโรมัน  และเลขไทยโบราณ  ซึ่งเด็กๆ  ไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเคยออกข้อสอบ  และยังสอนในเรื่องการคำนวณเลขโรมัน  ซึ่งพี่ Sup'k  สอนแล้วเข้าใจง่ายแน่นอน

เทคนิค ลำดับและอนุกรม 1C+

เรื่องนี้  จะสอนเรื่องลำดับอนุกรม  ซึ่งเป็นเนื้อหาของชั้น ม.6 เทอม 1  ซึ่งเยอะและยากแต่พี่ Sup'k เอาเนื้อหาบางส่วนที่ออกข้อสอบมาสอนแบบที่ให้น้องเข้าใจได้ง่ายๆ  โดยเป็นเทคนิคที่พี่ Sup'k  คิดค้นและเข้าใจง่ายแน่นอน

จำนวนจริง 1D+

เรื่องนี้  เป็นเรื่องใหญ่มากออกข้อสอบได้มากมาย  และจำนวนจริงยังเป็นพื้นฐานสำคัญของเรื่องระบบจำนวนจริงที่จะเรียนในชั้น ม.4  ซึ่งในบทนี้ขอบอกว่า  พี่ Sup'k  สอนเนื้อหาได้ครบถ้วน  แนวโจทย์มากมายข้อสอบมากมายให้น้องได้ฝึกทำ  มีแนวโจทย์ที่เกินหลักสูตรแต่เคยออกข้อสอบเข้า พี่ Sup'k  ก็ดึงเนื้อหาส่วนนั้นมาสอนให้เข้าใจประยุกต์ได้

สมการกำลังสอง 1D+

เรื่องนี้  จะทบทวนเรื่องสมการกำลังสอง  พร้อมโจทย์มากมายครบถ้วนทุกแนว  พร้อมข้อสอบเก่าให้น้องๆ

ได้ฝึกมือก่อนลงสนามจริงอีกด้วย

พาราโบลา 1D+

เรื่องนี้  จะทบทวนเรื่องพาราโบลา  แต่ในคอร์สเตรียม – มหิดลนี้มีโจทย์ยากมากมายที่ให้น้องได้ฝึกทำ  

แล้วพี่ Sup'k  ยังสอนวิธีให้น้องรู้จักประยุกต์เวลาเจอโจทย์ยากแบบนี้ในห้องสอบด้วย

การหมุน การสะท้อน และการเลื่อนแกนทางขนาน

เรื่องนี้  น้องจะได้รู้ว่าไม่จำเป็นต้องนับช่อง  ไม่ต้องน่าเบื่ออีกต่อไป  เพราะพี่ Sup'k  มีเทคนิคชนิดที่ว่าเรื่องนี้จะง่ายแบบปลอกกล้วยสำหรับน้องไปเลย  อีกทั้งยังมีเพลงสนุกๆ  ให้น้องเพื่อช่วยในการจำด้วยนะ

สมการและอสมการตัวแปรเดียว 1C+

เรื่องนี้  จะทบทวนเรื่องการแก้สมการและอสมการ  เน้นสอนโจทย์มากมายหลายแนว  พร้อมเทคนิคสูตรลัดมากมาย  ครบถ้วนทุกแนว  และยังมีข้อสอบมากมายให้ฝึกทำและข้อสอบสอบเข้าปีใหม่ๆ  มากมาย

๑๐  

สมการสองตัวแปร และ เรขาคณิตวิเคราะห์ 1D+

เรื่องนี้  จะทบทวนเรื่องสมการสองตัวแปร  พร้อมโจทย์มากมายครบทุกแนว  และเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ที่ออกข้อสอบโดยที่เกินหลักสูตร  แต่น้องจะเข้าใจได้แน่ๆ ด้วยเทคนิคการอธิบายที่สนุกของพี่ Sup'k

๑๑

พหุนามและเศษส่วนพหุนาม 1D+

เรื่องนี้  เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ และ สามารถประยุกต์โจทย์ได้มากมาย  พี่ Sup'k  จะทบทวนความรู้ของเรื่องพหุนามทั้งหมด  สอนโจทย์หลายหลายมากมายครบถ้วน  ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงประยุกต์แบบยาก  ซึ่งน้องสามารถนำไปปรับใช้ในการทำข้อสอบสอบเข้าและโจทย์มากมายที่พี่ Sup'k  มีให้แล้ว นอกจากนั้นยังมีเทคนิคต่างๆ  มากมายอีกด้วย

 

ระดับติวเข้าเตรียมอุดม เทอม 2

ลำดับบทเรียนชื่อบทเรียน (ม้วนละ 3 ชม.)

ปีทากอรัส 1C+

เรื่องนี้  จะทบทวนเรื่องปีทากอรัส  พิสูจน์แบบง่ายๆ  ไม่ได้ละเอียดแบบในคอร์สปกติแล้ว  แต่จะเน้นสอนแนวโจทย์แปลกๆ  ที่ไม่เคยเจอมาก่อน  ที่ใช้ออกข้อสอบ  สอบเข้าในปีก่อนๆ  เทคนิคแนวโจทย์มากมายครบถ้วนแน่นอน  นอกจากนี้พี่ Sup'k  ยังมีวิธีเด็ดๆ  ช่วยให้จำได้อีกด้วย

ตรีโกณมิติ 1D+

เรื่องนี้  จะทบทวนเรื่องตรีโกณมิติ  ทวนสูตรต่างๆ  พร้อมพิสูจน์แต่ไม่ละเอียดเหมือนในคอร์สปกติ  น้องๆ ควรผ่านคอร์สปกติมาแล้ว  มีแนวโจทย์ตรีโกณมากมาย  ครบถ้วน  พร้อมเทคนิคมากมาย  พร้อมด้วยข้อสอบเก่าให้ลองทำ  และยังสอนเนื้อหาบางส่วนที่ออกข้อสอบ  สอบเข้าแต่เกินหลักสูตรเสริมให้  เช่น  

สูตรของ sin มุมผลบวกผลต่าง                   

sin(A+B) = sinAcosB + cosAsinB                        

sin(A-B) = sinAcosB – cosAsinB  เป็นต้น

ความน่าจะเป็น 1D+

เรื่องนี้  จะทบทวนเรื่องความน่าจะเป็น  แต่มีแนวโจทย์มากกว่าเดิม  เนื่องจากในเรื่องความน่าจะเป็นนี้มีอีกครั้งในชั้น ม.6 เทอม 1  ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดม หรือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  มักออกข้อสอบเกินหลักสูตรโดยนำเนื้อหาบางส่วนของ ม.6 เทอม 1  ซึ่งนักเรียนยังไม่เคยเรียนมาออก  คือในเรื่องของสูตรเครื่องหมาย แฟคทอเรียล  ซึ่งพี่ Sup'k  จะสอนเพิ่มเติมแบบเข้าใจได้อย่างง่ายๆ  แน่นอน

สถิติ ม.ต้น 1C+

เรื่องนี้  จะทบทวนเรื่องสถิติที่เคยสอนไปในคอร์สปกติแล้ว  แต่ในคอร์สเตรียม – มหิดลนี้  จะมีการสอนสถิติแบบที่น้องไม่เคยเจอมาก่อน  เนื่องด้วยสถิติมีเนื้อหาใหญ่อยู่ในชั้น ม.5 เทอม 2  ซึ่งบางปีโรงเรียนเตรียมอุดม ออกข้อสอบเกินหลักสูตร  พี่ Sup'k  จึงนำเนื้อหาบางส่วนลงมาสอนแต่ไม่ต้องกลัวจะไม่เข้าใจ  เพราะพี่ Sup'k  มีเทคนิคที่อธิบายแล้วเข้าใจง่ายแน่นอน  นอกจากนั้นในเรื่องนี้ยังมีเพลงช่วยจำ

พื้นที่ และ ปริมาตร 1D+

เรื่องนี้  จะสอนทวนเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร  แต่ครอบคลุมถึงการหาพื้นที่รูปแปลกๆ  ด้วย เป็นโจทย์เรขาคณิตที่บางข้อต้องใช้เนื้อหามากมายในการแกะโจทย์  แต่พี่ Sup'k  มีวิธีการสอนและเทคนิคต่างๆ  ที่ให้น้องจำได้  มีเพลง  และคำกลอนต่างๆ  ซึ่งมีแนวโจทย์ครบถ้วนมากมายให้น้องได้ลองฝึกทำ

เรขาคณิตวงกลม 1D+

เรื่องนี้  เป็นการสอนทบทวนเนื้อหาเรขาคณิตทั้งหมดที่เรียนมาใน  ม.ต้น  ซึ่งมีโจทย์ยากมากมายซึ่งพี่ Sup'k ก็มีเทคนิคมากมาย  พร้อมข้อสอบเก่าให้น้องลองทำ  และเทคนิคที่ช่วยให้น้องจำสูตรของเรขาได้

ระบบสมการ 1C+

เรื่องนี้  จะทบทวนเรื่องระบบสมการ  ซึ่งมีทั้งโจทย์ยากๆ  แบบที่น้องไม่เคยเจอมาก่อนแต่ไม่ต้องกลัวเพราะพี่ Sup'k  มีเทคนิคที่สอนให้น้องเข้าใจได้อย่างแน่นอน

โจทย์ปัญหาสมการ 1C+

เรื่องนี้  พี่ Sup'k  จะเอาแนวโจทย์ปัญหาสมการทั้งหมดในชั้น ม.ต้น  มารวบรวม  เช่น  แนวอัตราส่วนอายุ แนวผสมสารละลาย  แนวส่งการ์ด  แนวอัตราเร็ว ฯลฯ  มากมายครบถ้วนพร้อมวิธีสอนที่เข้าใจและโจทย์ให้น้องๆ  ได้ฝึกทำมากมาย

     ©2014 SupK.com / โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ ซุปเค เซ็นเตอร์ Power by C in solutions Co.,Ltd.