ระดับชั้น ม.3

ระดับชั้น ม.3 เทอม 1

ลำดับบทเรียนชื่อบทเรียน  (ม้วนละ 2.30 ชม )

จำนวนจริง  Series1.1D+

เรื่องนี้  สอนเรื่องจำนวนตรรกยะ  อตรรกยะ  แบบสนุกและได้รายละเอียดครบถ้วน  มีการทวนเรื่องรู้ดที่ใช้ในการสอบเข้าเตรียมอุดม  รวมถึงโจทย์ยากๆ  เช่น  อนุกรมเทเลสโคปิก,   ฯลฯ  โดยเนื้อหาจะมีทั้งง่ายและยาก  แต่พี่ Sup’k  จะสอนให้เข้าใจง่ายๆ  และสนุกตลอดเวลาเรียน  คนที่เคยเรียนมาแล้วจากที่อื่น  ถ้ามาเรียนกับพี่ sup’k  จะได้ความรู้ใหม่ๆ  มากมาย

***  เรื่องจำนวนจริง series 1.1D+ สำคัญมาก ! เพราะเป็นพื้นฐานในเรื่องระบบจำนวนจริงของ ม.4 เทอม 1 ซึ่งค่อนข้างยาก

การแยกตัวประกอบพหุนาม Part ii Series1.2C+  

เรื่องนี้  จะทบทวนเรื่อง  x2 + 5x + 6 = (x + 3)(x + 2)  ทบทวนกฎของ FoiL  ซึ่งเป็นพื้นฐานการแยกตัวประกอบที่สอนไปแล้วใน part i  ใน part ii สอนการแยกตัวประกอบแบบยากขึ้น  มีการผสมการแยกตัวประกอบพหุนามกับเรื่องอื่นด้วย  เช่น เรื่องรู้ดสอนเรื่องผลบวกผลต่างกำลังสาม  สูตรกำลังสามที่ไม่เคยเห็นมาก่อน  และสอนสูตรตัวตั้ง = ตัวหาร x ผลหาร + เศษ  เป็นการสอนเรื่องการแยกตัวประกอบแบบประยุกต์ที่ยากขึ้นกว่าเดิม  

***  เพื่อผลที่ดีเลิศ  นักเรียนควรเรียนเรื่อง ทวน + เสริมเทคนิค เอกนามพหุนาม part ii series 1.1D+  และ พหุนาม part ii series2.1C+  ของคอร์ส ม.2 เทอม 1  มาก่อน  หากพอรู้เรื่องพหุนามมาบ้างแล้ว และ อยากใช้ให้ทันสอบก็เรียนเรื่องนี้ได้

ข้อควรระวัง !  นักเรียนไม่ควรข้ามเรื่อง  การแยกตัวประกอบพหุนาม part i series 1.1C+ ของชั้น ม.2 เทอม 2 โดยเด็ดขาด

สมการกำลังสอง Part ii Series 1.2C+

เรื่องนี้  สอนเรื่องการแก้สมการ x2 + 5x + 6 = 0  แต่มันมีจุดหลอกมากมายที่น้องนักเรียนอาจหาอ่านไม่ได้ตามหนังสือทั่วไป  อีกทั้งพี่Sup’k  มีโจทย์เสริมมากมาย  เช่นเรื่องผลบวกราก  ผลคูณราก  มีเทคนิคเแบบที่คนที่เคยเรียนมาแล้วจากที่อื่นมาเรียนซ้ำกับพี่ Sup’k  ยังได้ความรู้ใหม่ๆมากมาย

ข้อควระวัง  นักเรียนต้องเรียนเรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม part i series 1.1C+ ของ ม.2 เทอม 2 มาแล้ว ห้ามข้ามเด็ดขาด

โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง Part ii Series 2.2C+

เป็นภาคต่อของเรื่องสมการกำลังสอง series 1.2C+  แต่ในเรื่องนี้จะไม่สอนแก้แล้วจะเน้นสอนแต่โจทย์ปัญหาอย่างเดียว  ซึ่งน้องควรเรียนเรื่อง สมการกำลัง part ii series 1.2C+  มาก่อนเพราะไม่งั้นอาจไม่เข้าใจได้  แต่เรื่องโจทย์ปัญหาน้องๆ  ไม่ต้องห่วงพี่ Sup’k  มีเทคนิคดีๆ  มากมายที่จะทำให้ไม่ยากอีกต่อไป

พาราโบลา  Series1.1C+

เรื่องนี้  เป็นปัญหาของเด็กไทยจริงๆ  แต่ไม่ต้องกลัวเพราะพี่ Sup’k  จะสอนเรื่องกราฟเส้นโค้ง  หาจุดยอด ค่าต่ำสุด  สูงสุด  และโจทย์ปัญหา  ให้เข้าใจง่ายๆ  พร้อมการพิสูจน์ที่มา + เทคนิคที่ครอบคลุม  ครบครัน  มองเข้าใจภาพในใจอย่างชัดเจน

ข้อควระวัง  นักเรียนต้องเรียนเรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม part i series 1.1C+  ของคอร์ส ม.2 เทอม 2 มาก่อน  ห้ามข้ามเด็ดขาด

ข้อควระวัง  นักเรียนต้องเรียนเรื่อง  การแก้สมการกำลังสอง series 1.1C+  ของคอร์ส ม.2 เทอม 2       มาก่อน  ห้ามข้ามเด็ดขาด

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  Part iii  Series 1.3C+

เรื่องนี้  เป็นภาคจบของกราฟเส้นตรง  ซึ่งจะมีการทบทวนสูตรต่างๆ  เช่น  ความชันเส้นตรง,  เงื่อนไขการตั้งฉาก  ขนานกัน  ฯลฯ  แล้วเสริมด้วยโจทย์การแก้สมการสองตัวแปรแบบยากๆ  เพื่อเป็นการทบทวนสูตรแบบอ้อมๆ  ไปด้วย

***  เพื่อผลการเรียนที่ดี  นักเรียนที่อ่อนควรเรียน  กราฟเส้นตรงและสมการสองตัวแปร part ii  series 1.1C+  ของคอร์ส ม.2 เทอม 1

โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร Part iii Series 2.3

ใน series นี้จะเน้นการสอนทำโจทย์ไม่มีการสอนแก้สมการสองตัวแปรแล้ว  ซึ่งการแก้สมการสองตัวแปรจะสอนใน series 1.2C+  อย่างละเอียด เช่น  โจทย์แนวอัตราเร็ว,  แนวสารละลายผสม,  แนวส่งการ์ด เป็นต้น ข้อควรระวัง  นักเรียนควรผ่านการเรียนเรื่อง  สมการเชิงเส้นสองตัวแปร part iii series 1.3C+  ของชั้น ม.3 เทอม 1  มาแล้วห้ามข้ามโดยเด็ดขาด

พื้นที่และปริมาตร Part ii Series 1.2C+

เรื่องนี้  จะทบทวนพื้นที่และปริมาตรของเก่าๆ  แล้วเน้นเรื่องสูตรที่นักเรียนไม่เคยรู้มาก่อน เช่น  สูตรหา

รัศมีวงกลมแนบใน ฯลฯ  อีกทั้งเรื่องที่เด็กเกลียดมากๆ  คือ  กรวยยอดตัด  แต่พี่ Sup’k  มีวิธีอธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายดาย  มีสูตรลัดให้จำ  พร้อมพิสูจน์ที่มาให้เห็นอย่างชัดแจ้ง  ตบท้ายด้วยเพลงพื้นที่ที่จะช่วยจำสูตรที่ยากและยาวให้ได้ทันทีอย่างสนุกสนานและน่าอัศจรรย์ใจ

ข้อควระวัง  นักเรียนต้องเรียนเคยเรียนเรื่อง ปีทากอรัส part i series1.1C+ ของคอร์ส ม.2 เทอม 1 เรขาคณิต มาก่อน

ข้อควระวัง  นักเรียนต้องเรียนเคยเรียนเรื่อง สามเหลี่ยมคล้าย series1.1 ของคอร์ส ม.2 เทอม 1 เรขาคณิต มาก่อน 

 

โจทย์ปัญหาพื้นที่ผิวและปริมาตร part ii series 2.2C+

จะสอนเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด  สอนเรื่องกรวยยอดตัด  แต่ใน series นี้จะเน้นสอนโจทย์ปัญหามากกว่า  ซึ่งจะยากกว่า series 1.2C+  แต่ไม่ต้องห่วงพี่ Sup’k  มีเทคนิคที่จะช่วยในการอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายมากๆ  และยังมีเพลงที่จะช่วยให้จำสูตรได้  โดยก่อนให้จำนั้นมีการพิสูจน์ที่มีอย่างละเอียดแล้ว

ข้อควรระวัง  นักเรียนต้องเรียนเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร part ii series 1.2C+  มาแล้วห้ามข้ามเด็ดขาด

๑๐

พายเรือทวนน้ำ Series 2.1C+

จะสอนเรื่องการแก้สมการตัวแปรเดียวอย่างยาก  แบบเศษส่วน 4 พจน์ 3 พจน์  ซึ่งยากมาก  แต่พี่ Sup’k มีทั้งสอนวิธีจริงและสูตรลัดๆ  แน่นอน  แล้วยังมีสอนเรื่องโจทย์ปัญหาแนวพายเรือตามน้ำ  ทวนน้ำ  ซึ่งเด็กเกลียดมากๆ  แต่เป็นแนวที่ออกข้อสอบเยอะมาก  พี่ Sup’k มีเทคนิคที่อธิบายให้เข้าใจง่าย  โจทย์ประยุกต์ครบถ้วน  แต่ใน series  นี้ไม่ได้สอนโจทย์อัตราเร็ววิ่งไล่  เพราะอยู่ในเรื่อง สมการตัวแปรเดียว(ประยุกต์) Part iii series 1.1C+

ข้อควรระวัง  นักเรียนควรผ่านการเรียนเรื่อง  สมการตัวแปรเดียว part ii series 1.1C+ ,  part iii series 1.1C+ ของชั้น ม.1 เทอม 2 และ ม.2 เทอม 2 มาแล้ว

 

ระดับชั้น ม.3 เทอม 2

ลำดับบทเรียนชื่อบทเรียน (ม้วนละ 2.30 ชม.)

ความน่าจะเป็น ม.3  Series 1.1C+

เรื่องนี้  จะเรียนเรื่องโอกาสที่จะสุ่มหยิบเหรียญ  หยิบลูกบอล  แต่มีเรื่องการนับจำนวนวิธี  ซึ่งข้อสอบเตรียมอุดมและข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ออกบ่อยๆ  ซึ่งเป็นการเอาเนื้อหาของ ม.ปลายบางส่วนลงมาสอนด้วย ถ้าไม่เข้าใจก็จะยากและทำโจทย์ไม่ได้เลย  แต่ถ้าเข้าใจก็จะง่ายเลยกลายเป็นเรื่องสนุก  ซึ่งพี่ Sup’k  จะค่อยๆอธิบายอย่างสนุกให้เข้าใจอย่างกระจ่างทะลุปรุโปร่ง  รวมถึงมีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา

ม.ต้น กับ ม.ปลาย  อย่างสอดคล้องกัน 

สถิติ ม.3  Series 1.1C+ 

เรื่องนี้  สอนการหาค่าเฉลี่ย  ฐานนิยม  มัธยฐาน  กราฟโอจีฟ  ฮีสโทแกรม  ฯลฯ  เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน และ ลงลึกถึงเนื้อหาที่ออกข้อสอบบ่อย  เช่น  การหาค่า  ที่ถูกต้องเมื่อโจทย์บอกผิดมาให้  ฯลฯ

วงกลม และ การพิสูจน์เรขาคณิต  Series 1.1C+

เรื่องนี้  ฟังชื่อแล้วอย่านึกว่าง่าย  เพราะวงกลมใน ม.3 นี้แตกต่างจากของ ม.1  อย่างชัดเจน  เช่น  สี่เหลี่ยม 

แนบในวงกลม  มีมุมตรงข้ามรวมกันเป็น 180 ,  ทฤษฎีบทพโตเลมี  ฯลฯ  สิ่งที่เด็กไม่ชอบคือ  มีสูตรเยอะ

ซึ่งพี่ Sup’k  มีสอนพิสูจน์สูตรให้เข้าใจจะได้จำได้นานๆ  อีกทั้งยังมีเพลงวงกลมเพื่อให้ช่วยจำ  และประเด็นสำคัญคือ  เมื่อเข้าใจแล้วก็ใช้ไม่เป็น  ซึ่งพี่Sup’k มีวิธีการสอนพิเศษให้น้องสามารถนำไปใช้ได้ง่ายๆ เลยครับ

ระบบสมการ  Series1.1B+

เรื่องนี้  เรียนเรื่องการแก้สมการสองตัวแปรแบบยาก  3x3 + 4y3.= 5  กับ  3xy + 7y3 = 15  ซึ่งโจทย์ใน  

เรื่องนี้มีไม่จำกัดจริงๆ  ทำให้บทนี้เป็นบทที่ยาก  และทำให้ข้อสอบ ม.3  ยากอย่างไร้ขีดจำกัด  เพราะจะแต่งโจทย์แบบใดก็ได้  ซึ่งพี่ Sup’k  ก็จะพยายามสอนให้รู้แนวโจทย์มากที่สุด  เหมาะสมกับระดับความรู้   

ไม่มากไป  ไม่น้อยไป  และให้โจทย์เสริมเพิ่ม

ข้อควรระวัง  ก่อนเรียนเรื่องนี้ท่านจะต้องเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม Series1.1  ของคอร์ส ม.2 

เทอม 2 มาก่อน

ข้อควรระวัง  ก่อนเรียนเรื่องนี้ท่านจะต้องเรียนเรื่องการแก้สมการกำลังสอง Series 1.1 ของคอร์ส ม.2

เทอม 2 มาก่อน

***  ถ้าอยากได้โจทย์ยากๆ เพิ่มเติม จะต้องสมัครเพื่อเรียนคอร์สสมาคคณิตศาสตร์

เศษส่วนพหุนาม Part ii  Series 1.2E+

เรื่องนี้  สอนเรื่องการแก้สมการของเศษส่วนพหุนาม  ในลักษณะโจทย์มากมายหลายแนว  มีทังวิธีจริงที่พร้อมด้วยการอธิบายที่เข้าใจง่าย  มีสูตรลัดมากมาย  เทคนิคต่างๆ  ที่จะทำให้ทำโจทย์ได้ง่ายขึ้น

ข้อควรระวัง !  นักเรียนควรผ่านการเรียนเรื่อง  เศษส่วนพหุนาม  part I series 1.2D+  ของชั้น ม.2 เทอม 1  มาแล้วห้ามข้ามเด็ดขาด

เศษส่วนพหุนาม Part ii  Series 2.2C+

เรื่องนี้  จะสอนเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนพหุนาม  น้องต้องมีพื้นฐานการแก้สมการของเศษส่วนพหุนามมาแล้ว  เทคนิค  สูตรลัดมากมาย  แนวโทย์ครบถ้วนแน่นอน

ข้อควรระวัง  ก่อนเรียนเรื่องนี้นักเรียนจะต้องเรียนเศษส่วนพหุนาม part i series 1.2D+ มาก่อน

ข้อควรระวัง  นักเรียนควรผ่านการเรียนเรื่อง เศษส่วนพหุนาม part ii series 1.2 ของชั้น ม. 3 เทอม 2 มาแล้วห้ามข้ามเด็ดขาด

อสมการตัวแปรเดียว Part ii  Series 1.1B+

เรื่องนี้  สอนการแก้อสมการตัวแปรเดียว  ภาคต่อ  แต่ก็มีการทบทวนหลักการ  ข้อควรระวังเก่าๆ  ด้วย  

แต่จะมีโจทย์ที่ยากขึ้น  แปลกใหม่  เสริมให้มากขึ้น

ข้อควรระวัง  ก่อนเรียนเรื่องนี้ท่านจะต้องเรียนเรื่อง อสมการ part i  series1.1B  ของคอร์ส ม.2 เทอม 2 มาก่อน

ปีทากอรัส Part ii Series 1.1B+

เริ่องนี้  จะทวนปีทากอรัสเบื้องต้นเล็กน้อย  จะเน้นสอนโจทย์เรขายากๆ  ที่ใช้ปีทากอรัสช่วยแกะโจทย์

สอนเทคนิคใหม่ๆ  สูตรลัดมากมาย  แนวโจทย์ยากครบถ้วน  อธิบายเข้าใจง่ายด้วยเทคนิคของพี่ Sup’k

ข้อควรระวัง ! นักเรียนต้องเรียนเรื่อง ปีทากอรัส part I series 1.1C+ ของชั้น ม.2 เทอม 1 มาแล้วห้ามข้ามเด็ดขาด

 

ตรีโกณมิติ Part i Series 1.1C+

เรื่องนี้  เริ่มต้น  sin  cos  tan  cosec  sec  cot  น้องๆ  จะได้เรียนรู้เลยว่าตรีโกณคืออะไรกันแน่  แล้วทำไมพ่อแม่ผู้ปกครองที่ผ่านวัยเรียนมาแล้วจึงกลัวกัน  แต่นักเรียนไม่ต้องห่วง  เมื่อได้มาเรียนกับพี่ Sup’k แล้วจะเข้าใจง่ายๆ กระจ่างแจ่มแจ้ง  สนุกสนาน  พิสูจน์ให้เห็นที่มา  มีเพลงตรีโกณร้อง  ช่วยในการจำสูตร ครบถ้วน

***  เพื่อผลการเรียนที่ดีเลิศ  นักเรียนควรเรียนเรื่อง  ปีทากอรัส part ii series 1.1B+  ของ ม.3 เทอม 2  มาแล้ว

***  เพื่อผลการเรียนที่ดีเลิศ  นักเรียนควรเรียนเรื่อง  สามเหลี่ยมคล้าย  series 1.1  ของ ม.2 เทอม 2 มาแล้ว  แต่หากนักเรียนแคยเรียนมาแล้วและไม่มีเวลาจะเรียนตรีโกณมิติเลยก็ได้

๑๐

ตรีโกณมิติ Part i Series 2.1C+

เรื่องนี้  จะสอนเอกลักษณ์ตรีโกณมิติที่ยาก  และมีสูตรจำเยอะแต่ไม่ต้องกลัวด้วย  กลวิธีการสอนของพี่ Sup’k  จะทำให้น้องเข้าใจได้อย่างง่ายๆ  จำได้นาน  ทำโจทย์ได้หลากหลาย  ครอบคลุม  หลังจากเรียนจบ น้องอาจจะหลงรักตรีโกณเลยก็ได้  เพราะน้องทำได้แต่เพื่อนที่ไม่ได้เรียนจะไม่รู้เรื่อง

ข้อควรระวัง!  นักเรียนต้องเรียน  ตรีโกณมิติ part I series 1.1C  มาก่อนห้ามข้ามโดยเด็ดขาด

     ©2014 SupK.com / โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ ซุปเค เซ็นเตอร์ Power by C in solutions Co.,Ltd.