ระดับชั้น ม.2

ระดับชั้น ม.2 เทอม 2

ลำดับบทเรียนชื่อบทเรียน  (ม้วนละ 2.30 ชม )

การประยุกต์อัตราส่วน Part ii Series 1.1D+, 2.1D+

มีการสอนทบทวนอัตรส่วนเล็กน้อย  ในเรื่องนี้จะเน้นสอนโจทย์อัตราส่วนประยุกต์มากมายหลายแนวโจทย์ เช่น  แนวอายุ  แนวอัตราส่วนหลายต่อ  แบบประยุกต์สมการ  แนว % ทั่วไป  แนวผสมสารละลาย  แนวกำไรขาดทุน  แนวซื้อของเงินผ่อน  แนวภาษี  เป็นต้น  แนวโจทย์มากมายครบถ้วนสอนเข้าใจง่ายพร้อมสูตรลัดเทคนิคต่างๆ  มากมาย  ที่เรียนแล้วจะเข้าใจง่ายแน่นอน !

***  ข้อควรระวัง ! นักเรียนควรเรียนเรื่อง อัตราส่วนและสมการอัตราส่วนของชั้น ม.1 เทอม 1 มาแล้ว ห้ามข้ามเด็ดขาด 

ทวน + เสริมเทคนิค เอกนาม พนุนาม Part ii Series 1.1D+

เรื่องนี้  เรียนการคูณพหุนามทุกรูปแบบ  ซึ่งมีเทคนิคสูตรลัดมากมาย  เช่น พหุนามกับสามเหลี่ยมปาสคาล ฯลฯ  แม้คนที่เคยเรียนจากที่อื่นมาแล้ว  แต่มาเรียนซ้ำกับที่นี่ก็ยังได้ความรู้ใหม่มากมายครับ  

***  ถ้านักเรียนคนใดที่พื้นฐานอ่อนมาก  ให้เรียนเอกนาม และ พหุนาม part i series 1.1C+ ของ ม.1 เทอม 2 มาก่อน

พหุนาม(การหารพหุนาม)  Part ii  Series 2.1C+ 

ใน series นี้จะสอนเรื่องการหารพหุนามทุกรูปแบบ  ซึ่งบทนี้เป็นบทเจ้าปัญหาของเด็กที่เรียนจากที่อื่นๆ เพราะมักฟังไม่รู้เรื่อง  ไม่เข้าใจ  แต่พี่ Sup’k มีวิธีอธิบายอย่างเข้าใจแจ่มแจ้ง  พร้อมโจทย์ประยุกต์มากมาย ครอบคลุมทุกรูปแบบ  รวมถึงเทคนิคที่แม้ผู้ที่เคยเรียนมาจากที่อื่นแล้วก็ยังจะได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมมากมาย

***  เพื่อผลที่ดีเลิศ  นักเรียนควรเรียนเรื่อง  ทวน + เสริมเทคนิค เอกนาม พนุนาม part ii series 1.1D+ มาก่อน  แต่ถ้าเคยรู้การคูณพหุนามมาบ้างแล้ว  และอยากรีบเรียนการหารพหุนาม part ii series 2.1C+ เพราะมีปัญหาจะใช้ให้ทันสอบที่โรงเรียนก็สามารถเรียนได้เลย 

เลขยกกำลัง  Part ii   Series 1.1C+

เรื่องนี้ จะเรียนเลขยกกำลังแบบครบวงจร  มีตั้งแต่พิสูจน์สูตรหลักการสูตรลัด  เทคนิคเพลงเลขยกกำลัง   ถึงโจทย์ประยุกต์อย่างยาก

***  ถ้านักเรียนคนใดที่พื้นฐานอ่อนมาก  ให้เรียน เลขยกกำลัง  part i series 1.1C+  ของชั้น ม.1 เทอม 1 มาก่อน

***  พิเศษ !!!!!!!! สำหรับนักเรียนที่ลงเรื่อง เลขยกกำลัง  พี่ Sup’k จะสอนแถม Sup’k Care  ให้

ฟรี !!! 2 ชั่วโมง  

ปูพื้นฐาน  เศษส่วนพหุนาม Part 0 Series 1.1C+

เรื่องนี้จะเน้นการปูพื้นฐาน ให้นักเรียนรู้จักว่าเศษส่วนพหุนามคืออะไร  เพื่อปูพื้นฐานในการเรียนเรื่องเศษส่วนพหุนาม Part ต่างๆ  ต่อไป     

***  ข้อควรระวัง : นักเรียนควรเรียนเรื่อง เอกนาม และพหุนาม series 1.1 ในชั้น ม.1 เทอม 2 มาก่อน ห้ามข้ามเด็ดขาด 

เศษส่วน พหุนาม Series 1.2D+  (ม้วนที่ 2  =  3 ชม.)

เรื่องนี้  ไม่ได้สอนเรื่องการหารพหุนามนะ  แต่จะสอนการบวกลบคูณเศษส่วน

การตัดทอนเศษส่วน  โจทย์ปัญหาเศษส่วนพหุนาม  การแยกเศษส่วนย่อย  ฯลฯ           

***  ข้อควรระวัง  ก่อนเรียนเรื่องนี้นักเรียนจะต้องเรียนเรื่อง ทวน + เสริมเทคนิค เอกนาม พนุนาม part ii series 1.1D+  และ  เรื่อง พหุนาม part ii ของคอร์ส ม.2 เทอม 1 มาก่อน ต้องเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม part i Series1.1C+ ของคอร์ส ม.2 เทอม 2 ก่อน 

กราฟเส้นตรงและสมการสองตัวแปร Part ii Series 1.1C+ 

เรื่องนี้ คือ กราฟเส้นตรง  ความชันของกราฟ  การแก้สมการสองตัวแปร 2x + 3y = 1  กับ  5x–6y = 12 แต่ไม่มีโจทย์ปัญหา

***  ถ้านักเรียนคนใดที่พื้นฐานอ่อน  ให้เรียน คู่อันดับ และ กราฟ  part i series 1.1  ของชั้น ม.1 เทอม 2 มาก่อน

***  ถ้าโรงเรียนใดออกข้อสอบยากมากๆ  มีโจทย์ปัญหาเยอะ ก็ให้เรียนเรื่อง สมการสองตัวแปร part iii  series 1.3  ม.3  ได้เลย 

การวัดและหน่วย Part ii Series 1.1C+

เรื่องนี้จะสอนเรื่องหน่วยทั้งของไทย และ ของอังกฤษ  และ ระบบหน่วยต่างๆ  และสอนวิธีการเปลี่ยนหน่วย  สอนเรื่องคำอุปสรรค  ทั้งหน่วยพื้นที่  หน่วยความยาว  ยังมีการสอนเรื่องการวัดระบบสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมต่างๆ  หาส่วนสูงสูตรต่างๆ  มากมายพร้อมพิสูจน์  หาส่วนที่แรเงา  หาพื้นที่ต่อพื่นที่  และมีการสอนหาปริมาตร  พร้อมแนวโจทย์มากมาย  เทคนิค  สูตรลัดเด็ดๆ  แน่นอน 

***  หัวข้อนี้ซ้ำ !  กับเรื่อง ความยาว พื้นที่ ปริมาตรในคอร์ส ม.1 part 

การหมุน การสะท้อน เลื่อนแกนทางขนาน Series 1.1D+

เรื่องนี้จะสอนเรื่อง การหมุน การะสะท้อน และการเลื่อนแกนทางขนาน  ซึ่งจะใช้ทั้งเทคนิคต่างๆ  ในการสอนให้เข้าใจง่าย  มีพิสูจน์ที่มาที่ทำให้เข้าใจอย่างชัดเจน  และยังมีเพลงที่ช่วยในการจำต่างๆ  อีกด้วย  ใครที่บอกว่าเรื่องนี้ยากเข้าใจยากถ้าได้เรียนกับพี่ Sup’k แล้ว  จะรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ยากเลย

๑๐ ปีทากอรัส เบื้องต้น Part I  Series1.1C+

เรื่องนี้ จะเกี่ยวกับสูตรของด้านสามเหลี่ยมมุมฉาก  a2 + b2 = c2  พร้อมโจทย์ต่างๆ  มากมายหลากหลาย + สูตรลัดที่ไม่เคยพบที่ใด  โดยอธิบายอย่างเข้าใจง่ายๆ

***  เพื่อผลที่ดีเลิศ นักเรียนควรเรียน รากที่สองและสมการราก series1.1C+  ของคอร์ส ม.2 เทอม 1 มาก่อน  แต่ถ้าพอที่จะถอดรู้ด รากที่สองเป็นบ้างแล้ว  ก็เรียนเรื่องปีทากอรัสนี้ได้เลยถ้าโรงเรียนใด ออกข้อสอบยาก ก็ให้เรียนเรื่อง ปีทากอรัส part ii series1.1B ของ ม.3 เทอม 2 ได้เลย

สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ Series 1.1C+ 

เรื่องนี้  ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆ  และต้องใช้สอบเข้าเตรียมอุดมด้วย  แต่พี่sup’kจะสอนให้เข้าใจง่ายๆ  อธิบายให้เห็นที่มาอย่างชัดเจน และ สามารถมองโจทย์ได้ออก  แก้ปัญหาได้หลากหลาย ผ่านทางเทคนิคมองในใจ  รวมถึงเพลงสุดยอดสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ  ซึ่งสนุกสนานและนำไปใช้ได้จริง
๑๒

สามเหลี่ยมคล้าย  series 1.1  

เรื่องนี้ ถือว่า เป็นเรื่องที่ยากมากๆๆ  และต้องใช้สอบเข้าเตรียมอุดมด้วย  แต่พี่ sup’k  จะสอนให้เข้าใจง่ายๆ  ตั้งแต่พื้นฐาน ถึงประยุกต์ พร้อมสูตรลัด และ เทคนิค อธิบายให้เห็นที่มาอย่างชัดเจน และ เรียกได้ว่า  เสมือนจับมือทำโจทย์กันทีเดียว

***  เพื่อผลที่ดีเลิศ ควรเรียนเรื่อง สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ series1.1C+  แต่ถ้านักเรียนคนใดไม่มีเวลาจริงๆ ก็สามารถเรียนเรื่องนี้ได้เลย

๑๓ 

แผนภูมิวงกลม series 1.1C+  ( ม้วนนี้ 3 ชม. 47 นาที )

เรื่องนี้  จะสอนเรื่องการทำแผนภูมิในลักษณะกราฟวงกลม  เช่น  การเปลี่ยนจากจำนวนเป็นค่ามุมในวงกลม  เปลี่ยนจากมุมในวงกลมเป็นจำนวน  เปลี่ยนจากจำนวนเป็นค่า %  เปลี่ยนจากมุมในวงกลมเป็นค่า %  เป็นต้น  มีแนวโจทย์ครบถ้วน  แถมเทคนิคต่างๆ  ในการช่วยทำโจทย์ให้ง่ายขึ้น

***  นักเรียนควรเรียนเรื่องบัญญัติไตรยางศ์มากก่อน หรือ พอทราบวิธีการเปลี่ยนแปลงและหาค่า % ร้อยละมาก่อนจะได้ผลที่ดีเยี่ยม

 

ระดับชั้น ม.2 เทอม 2

ลำดับบทเรียนชื่อบทเรียน (ม้วนละ 2.30 ชม.)

การแปรผัน Series1.1C+

เรื่องนี้  เกี่ยวข้องกับ  x  µ  2y  แปรผันตรง  แปรผกผัน  แปรผันเกี่ยวเนื่อง  ซึ่งพี่ Sup’k  จะสอนละเอียดมาก  รวมถึงจุดหลอกที่ไม่ค่อยมีใครรู้ และ โจทย์ยากๆ  โดยมีตั้งแต่พื้นฐาน ถึง ประยุกต์  รวมถึงมีเพลงแปรผันแสนสนุก

สมการตัวแปรเดียว Part iii  Series1.1C+

เรื่องนี้  ก็สอนเรื่องสมการตัวแปรเดียว   ซึ่งมีการทบทวนอย่างกระชับ  และเน้นโจทย์ยากๆ ประยุกต์ เช่น โจทย์อัตราเร็ว,  แนววิ่งไล่กวดกัน  และ  แนวโจทย์พีชที่ยากมากๆ  เช่น  แนวเศษส่วน 4 พจน์  เป็นต้น

***  สำหรับนักเรียนที่อ่อนมาก  ควรเรียนเรื่อง  สมการตัวแปรเดียว part i series1.1C+ ของคอร์ส

ป.6  ก่อน  ***

***  สำหรับนักเรียน ยังไม่เคยเรียนเรื่องอัตราเร็ว ควรเรียนเรื่อง สมการตัวแปรเดียว part ii Series1.1C+  ของคอร์ส ม.1 เทอม 2 ก่อน

อสมการ Part i  Series 1.1C+

เรื่องนี้  เป็นการเริ่มต้นอสมการที่เด็กไม่เคยรู้มาก่อน  ซึ่งเด็กๆ  มักจะแก้ผิดกันเยอะ  ก็เนื่องจากมันมีข้อควรระวัง  และข้อยกเว้นมากมาย  ซึ่งพี่ Sup’k  จะสอนอย่างละเอียดครอบคลุมทุกๆ  จุด  อธิบายให้เห็นที่มาอย่างเข้าใจกระจ่าง  พร้อมเทคนิคครบครัน

***  เพื่อผลที่ดีเลิศ ควรเรียนเรื่อง สำหรับนักเรียนที่อ่อนมาก ควรเรียนเรื่อง สมการตัวแปรเดียว part i Series1.1B ของคอร์ส ปรับพื้น ม.1 ก่อน

***  แต่ถ้านักเรียนคนใดไม่มีเวลา และสามารถแก้สมการตัวแปรเดียวเป็นอยู่แล้วก็สามารถเรียนเรื่องนี้ได้เลย

การแยกตัวประกอบพหุนาม Part i Series 1.1C+

เรื่องนี้  สอนเรื่อง  x2 + 5x + 6 = (x + 3)(x + 2)  พร้อมสูตรต่างๆ  ของแยกตัวประกอบพหุนามอย่างครบครัน  กฎของ FoiL  รวมถึงเรื่องการจัดรูปกำลังสองสัมบูรณ์ที่เด็กๆ  มักจะทำกันไม่เป็นด้วย  ซึ่งบทนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญก่อนเรียนเรื่อง สมการกำลังสอง , พาราโบลา , ฯลฯ

***  เพื่อผลที่ดีเลิศ  นักเรียนควรเรียนเรื่อง พหุนาม part ii series 1.1 + series2.1 ของคอร์ส ม.2 เทอม 1 พีชคณิตมาก่อน  หากพอรู้เรื่องพหุนามมาบ้างแล้ว  และอยากใช้ให้ทันสอบก็เรียนเรื่องนี้ได้เลย  

การแยกตัวประกอบพหุนาม Part i Series 2.1C+

เรื่องนี้  สอนเรื่องผลต่างกำลังสอง  น2 – ลผลต่างกำลังสาม  น3 – ล3  ซึ่งไม่ได้สอนใน series 1.1C+      มีแนวโจทย์และเทคนิคการทำโจทย์แบบแนวผลต่างกำลังสองกำลังสามมากมาย

ข้อควระวัง นักเรียนต้องเรียนเรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม part i series 1.1C+ ห้ามข้ามเด็ดขาด

การแยกตัวประกอบพหุนาม ( ดีกรีเกิน 2 และ การหารสังเคราะห์ ) ( Gifted เด็กเก่ง )

เรื่องนี้  สอนเรื่องการแก้สมการ  x4 + 3X3 + 5X2 + x + 7  =  0  บางโรงเรียนจะสอนเนื้อหาเกิน ม.ต้น จะมีเนื้อหาสอนละเอียดอยู่ในชั้น ม.4 เทอม 1  เรื่องระบบจำนวนจริง series 2.1C+  จะสอนวิธีแก้ด้วยการแยกตัวประกอบด้วยสูตร k  ส่วน m  แล้วแยกตัวประกอบด้วยวิธีการหารสังเคราะห์

***  คำแนะนำ : เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตร Gifted เลขยาก

สมการกำลังสอง Part i  Series1.1C+

เรื่องนี้  สอนเรื่องการแก้สมการ  x2 + 5x + 6 = 0  แต่มันมีจุดหลอกมากมายที่นักเรียนอาจหาอ่านไม่ได้ตามหนังสือทั่วไป  อีกทั้งพี่ sup’k  ยังมีโจทย์เสริมมากมาย เช่น เรื่องผลบวกราก  ผลคูณราก  เทคนิคเพียบแบบที่คนที่เคยเรียนมาแล้วจากที่อื่น  แต่ถ้ามาเรียนซ้ำกับพี่Sup’k ก็ยังได้ความรู้ใหม่ๆ  เพิ่มเติมอีกมากมาย

ข้อควระวัง  นักเรียนต้องเรียนเรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม part i series 1.1C+  ห้ามข้ามเด็ดขาด

การถอด และ ถอด (Gifted สำหรับเด็กเก่ง )

(รู้ดใหญ่ซ้อนรู้ดเล็ก และ สแควร์รู้ดของพหุนาม)

เรื่องนี้  จะสอนเรื่องการถอดรู้ดใหญ่ซ้อนรู้ดเล็ก และ การถอดแสควร์รู้ดของพหุนามตั้งแต่ดีกรี 2  โดยเนื้อหาตรงส่วนนี้จะเป็นเรื่องที่เนื้อหาเกิน    

*** คำแนะนำ : หลักสูตรจะเหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนโปรแกรม Gifted เลขยาก ( 3 ชม. 15 นาที

     ©2014 SupK.com / โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ ซุปเค เซ็นเตอร์ Power by C in solutions Co.,Ltd.