ระดับชั้น ม.1

ระดับชั้น ม.1 เทอม 1

ลำดับบทเรียนระดับชั้น ม.1 เทอม 1

เลขอียิปต์ และ เลขโรมัน Series 1.1C+
เรื่องนี้ สนุกมาก พร้อมความรู้อัดแน่น แต่แม้ว่าจะสนุกสนานเพียงไร ก็ต้องนำความรู้สอบเข้าเตรียมอุดม เพราะจะไม่มีสอนอีกตอน ม.2 + ม.3 ต้องเรียนใน ม.1 นี้เท่านั้น

*** บทนี้ขอแนะนำให้ เด็กใหม่คนใดที่เกลียดคณิตศาสตร์เข้าไส้ เหมือนเป็นดั่งน้ำกับน้ำมัน เมื่อได้เรียนบทนี้กับพี่ Sup’k แล้วจะเปลี่ยนทัศนคติใหม่กลายเป็นชอบทันที

เลขยกกำลัง Part I Series1.1C+
เรียน สูตรเลขยกกำลังเบื้องต้น สอนละเอียดมาก มีพิสูจน์ให้เห็นถึงที่มา มีเพลงเลขยกกำลังให้ร้อง แล้วจำสูตรได้เลย, เทคนิคของการหาเลขหลักหน่วยของ 72551, มีโจทย์ครอบคลุมระดับชั้น ม.1 นี้ ส่วนเรื่องเลขฐานสิบ ก็จะสอนเรื่องการเขียนในรูป 5.12  1087 ฯลฯ

*** ถ้าโรงเรียนใดออกข้อสอบยากอาจต้องเรียน เลขยกกำลัง part ii ควบไปเลย

เลขฐานสิบ series2.1C+

สอนเป็นแนวโจทย์ที่ยากกว่าเดิม ครอบคลุมทั้งแนวโจทย์ที่ยากและละเอียดขึ้น แต่พี่ Sup’k ก็มีเทคนิคที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เรื่องยากๆพี่ Sup’k ก็อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย !

*** ข้อควรระวัง ! ห้ามข้ามเลขยกกำลัง part i series 1.1C+ ของคอร์ส ม.1 เทอม 1

เลขฐาน Series 1.1C+
*** เพื่อผลที่ดีเลิศเรื่องนี้ควรเรียน เรื่องเลขยกกำลัง part i มาก่อน แต่หากไม่มีเวลาและพอรู้สูตรเรื่องเลขยกกำลังมาบ้างแล้ว ก็ข้ามมาเรียนเรื่องนี้ได้เลย
เรียนเรื่องสมบัติจำนวนเต็มนิดหน่อย ตามด้วย ค่าสัมบูรณ์ หลักเทคนิคการแก้สมการค่าสัมบูรณ์ แล้ว ก็ขึ้นสอนแบบเลขฐานต่างๆ พร้อมเนื้อหาที่ครบครัน แต่เทป ม.1 จะไปแบบละเอียดหน่อย

แผนภูมิสายงาน series1.1C+
เรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆ เรียนสบายๆ สนุกๆ นำความรู้ไปใช้สอบคอมพิวเตอร์โอลิมปิกได้ด้วย แต่บางโรงเรียนใช้สอบในวิชาเลข

มุม เส้นตรง และการสร้าง series1.1C+
เรื่องนี้ สอนการสร้างด้วยวงเวียน ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เรียนที่นี่จะใช้การจำอย่างเดียว แต่พี่Sup’k จะสอนให้เข้าใจ เข้าใจ และเข้าใจ ทำให้จำน้อยและจำได้นาน

*** กรุณาเตรียม วงเวียน และ ไม้โปรแทรกเตอร์ มาเรียนด้วย

บัญญัติไตรยางศ์ % ร้อยละ Series1.1C+
เรียน สอนทบทวนบัญญัติไตรยางศ์ ของประถมให้เล็กน้อย แล้วขึ้นบัญญัติไตรยางศ์แบบ ม.1 ซึ่งเป็นการ
เรียนรูปแบบใหม่ จัดระบบความคิดใหม่ทั้งหมด พร้อมด้วยเทคนิคหลักการมากมาย ทำให้นักเรียนสามารถทำโจทย์แนว กำไร ขาดทุน + ลดราคาจากป้ายได้ดี

*** บทนี้นักเรียนควรมีเรียนเรื่องการแก้สมการตัวแปรเดียว part i series 1.1C+ มาก่อน

บัญญัติไตรยางศ์ % ร้อยละ Series 2.2C+
*** เรื่อง ดอกเบี้ย ,ดอกเบี้ยทบต้น , %ความยาว ที่มีผลต่อ %พื้นที่
เรื่องนี้คือปัญหาการเรียนของเด็กไทย เป็นเพราะว่า เด็กยังขาดหลักการซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างเป็นขั้นตอน แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะที่นี่จะสอนโจทย์ให้มากเพียงพอ ครอบคลุมจนเข้าใจ สนุกด้วยเพลงดอกเบี้ย ช่วยจำ พิสูจน์จนเข้าใจที่มา ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี แต่นักเรียนต้องแก้สมการพื้นฐานมาก่อน

*** หากนักเรียนยังแก้ไม่เป็นก็ให้กลับไปเรียนเรื่อง สมการตัวแปรเดียว part i series1.1C+
ในคอร์ส ป.6 มาก่อน

อัตราส่วน และ สมการอัตราส่วน Series 1.2C+
เรื่องนี้ จะสอนให้เด็กทำโจทย์ปัญหาอัตราส่วนให้เป็น เพราะเพียงจับหลักให้ได้ไม่ว่าโจทย์เรื่องอัตราส่วนของอายุ หรือ โจทย์สมาคมคณิตศาสตร์ ม.ต้น ก็จะทำได้ ซึ่งที่นี่จะสอนให้เข้าใจอย่างกระจ่างเอง แต่นักเรียน ต้องแก้สมการพื้นฐานเป็นมาก่อนแล้ว หากนักเรียนยังแก้ไม่เป็นก็ให้กลับไปเรียนเรื่อง สมการตัวแปรเดียว part i series1.1C+ ที่อยู่ในคอร์ส ป.6 มาก่อน

*** อัตราส่วนในเรื่องนี้ ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับอัตราส่วน ร้อยละ

 

ระดับชั้น ม.1 เทอม 2

ลำดับบทเรียนชื่อบทเรียน  (ม้วนละ 2.30 ชม )

เอกนามและพหุนาม Part I Series 1.1C+
เรื่องนี้ เรียนเกี่ยวกับการคูณกระจายพหุนาม (3x + 5)(x2 + 5x + 9) และการหารพหุนามด้วยเอกนาม

ซึ่งไม่ใช่สมการยังไม่มีการหารพหุนามด้วยพหุนาม
*** โรงเรียนใดออกข้อสอบการคูณพหุนาม ยากมากๆ ก็ให้เรียนเรื่อง ทวน + เสริมเทคนิค เอกนาม
พนุนาม part ii series 1.1D+ ของ ม.2 เทอม 1 ได้เลยโรงเรียนใดออกข้อสอบการหารพหุนามยาก
ให้เรียนเรื่องพหุนาม part ii ของ ม.2 เทอม 1 ได้เลย
*** พิเศษ !!!!!!!!! นักเรียนที่สมัครเรื่อง เอกนามและพหุนาม part i พี่ Sup’k จะสอนแถม เรื่องการพิสูจน์ “ การหารลงตัว ” ให้ฟรี !!

คู่อันดับ และ กราฟ Part I Series 1.1C+
เรื่องนี้ อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สมการสองตัวแปรก็ได้ ซึ่งต้องเรียนทั้งชั้น ม.1 + ม.2 + ม.3 จะศึกษา
เกี่ยวกับกราฟเส้นตรง เช่น 2x + 3y =7
*** นักเรียนควรเรียนเรื่องสมการตัวแปรเดียว Part I series 1.1C+ แล้ว
*** โรงเรียนใดออกข้อสอบยากเรียนเรื่องกราฟเส้นตรงและสมการสองตัวแปร ม.2 เทอม 1 ได้เลยโรงเรียนใดออกข้อสอบยากมากๆ ให้เรียนเรื่องสมการสองตัวแปร part iii series 1.3C+ ม.3 เทอม 1 ได้เลย

บทประยุกต์ ( แบบรูปของจำนวน : พาลิโดรม ) Series1.1B+
เรื่องนี้ จะรวบรวมโจทย์ประยุกต์ตามแนวทางแบบเรียนของกระทรวงที่เป็นโจทย์ไม่จำกัดเรื่องซึ่งเป็นบทง่าย แม้ชื่อเรื่องจะดูหรูหราก็ตามที เรื่องที่เรียนก็เป็นเนื้อหาเหมือนความรู้รอบตัวทางคณิตศาสตร์ เช่น ลำดับฟิโบนักชี ทฤษฎีกราฟของออยเลอร์

สมการตัวแปรเดียว Part ii Series 1.1C+
เรื่องนี้จะสอนทวนเรื่องสมการตัวแปรเดียว รวมถึงจุดหลอกต่างๆ ที่เด็กมักจะผิดจะทวนแบบค่อนข้างเร็ว แล้วจะขึ้นโจทย์เลย โดยอาศัยโจทย์ที่ยากขึ้นกว่า สมการตัวแปรเดียว part i อีกขึ้น จุดเด่นของเรื่องนี้คือมีสอนเน้นโจทย์ปํญหาเรื่องอัตราเร็วซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กๆ เรียนไม่ค่อยเข้าใจอีกด้วย แต่พี่Sup’k มีกลวิธีการอธิบายจนเด็กบรรลุเรื่องอัตราเร็ว
*** เพื่อผลที่ดีเลิศ นักเรียนที่มีพื้นฐานอ่อนควรเรียนสมการตัวแปรเดียว part i series1.1C+ ของคอร์ส ป.6 มาก่อน แต่ถ้าแก้สมการตัวแปรเดียวพื้นฐานเป็นอยู่แล้ว และ อยากเน้นเรื่องอัตราเร็ว ก็สามารถเรียนเรื่องนี้ได้เลย

การให้เหตุผล Series 1.1C+
เรื่องนี้เป็นการสอนเกี่ยวกับประโยคเงื่อนไข เช่น ถ้าหมูทุกตัวเป็นไก่ แล้วไก่ทุกตัวเป็นหมู สมเหตุสมผลไหม ? ประโยคไม่จริง ประโยคที่คัดค้าน เป็นต้นซึ่งเป็นเนื้อหาที่เรียนได้เลยโดยไม่ต้องผ่านเรื่องใดก่อน

     ©2014 SupK.com / โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ ซุปเค เซ็นเตอร์ Power by C in solutions Co.,Ltd.